114. An-Naas

AN-NAAS (MANUSIA)

SURAT KE 114 : 6 ayat


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang


ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN BISIKAN SYAITAN DAN MANUSIA
1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Asbabun nuzul