99. Al Zalzalah

AL ZALZALAH (KEGONCANGAN)

SURAT KE 99 : 8 ayat

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

DI HARI BERBANGKIT MANUSIA MELIHAT BALASAN PERBUATANNYA BIARPUN YANG SEBESAR DZARRAH
1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat),