79. An NaaziŽaat

AN NAAZIŽAAT (MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT)

SURAT KE 79 : 46 ayat


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang


PENEGASAN HARI BERBANGKIT KEPADA ORANG-ORANG YANG MUSYRIK YANG MENGINGKARINYA
1. Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,