73. Al Muzzammil

AL MUZZAMMIL(ORANG YANG BERSELIMUT)

SURAT KE 73 : 20 ayat


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

PETUNJUK-PETUNJUK ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD S.A.W. UNTUK MEMPERSIAPKAN DIRI DALAM BERDAKWAH
Kewajiban shalat malam atas Nabi Muhammad s.a.w.

1. Hai orang yang berselimut (Muhammad),