47. Muhammad

MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD SAW.)

SURAT KE 47 : 38 ayat

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KETENTUAN-KETENTUAN PEPERANGAN DALAM ISLAM
Sikap menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan
1. Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka[1391].


[1391]. Maksudnya: Semua amal perbuatan mereka tidak mendapat bimbingan dari Allah, tidak dihargai dan tidak mendapat pahala.