34. Saba'

SABA' (KAUM SABA')

SURAT KE 34 : 54 ayat

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

AMAT TERPUJILAH ALLAH DAN AMAT SEMPURNALAH ILMUNYA
1. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. Dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.