27. An Naml

AN NAML (SEMUT)

SURAT KE 27 : 93 ayat


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

AL QURAAN ADALAH PEDOMAN HIDUP DAN BERITA GEMBIRA BAGI ORANG-ORANG MU'MIN
1. Thaa Siin[1090] (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,


[1090]. Lihat no. [10].