22. Al Hajj

AL HAJJ

SURAT KE 22 : 78 ayat

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KEHIDUPAN DI HARI KEMUDIAN
Kedahsyatan hari kiamat
1. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).