16. An Nahl

AN NAHL (LEBAH)

SURAT KE 16 : 128 ayat

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

BUKTI-BUKTI KEBESARAN ALLAH DALAM KEHIDUPAN ALAM SEMESTA
Kepastian hari kiamat dan kebenaran wahyu
1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah[818] maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang) nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.


[818]. Ketetapan Allah di sini ialah hari kiamat yang telah diancamkan kepada orang-orang musyrikin.