7. Al A'raaf

AL 'ARAAF (TEMPAT TERTINGGI)

SURAT KE 7 : 206 ayat

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KEWAJIBAN MENGIKUTI WAHYU DAN AKIBAT MENANTANGNYA
1. Alif laam mim shaad[527].


[527]. Lihat no. [10].