Muamalat 

 • Tukar-menukar: 2:275
 • Sumbangan
 • Pembebasan
 • Pembatasan
  • Hajru (mengawasi dan mengatur urusan jual beli)
   • Hukum menyia-nyiakan harta: 4:5
   • Orang yang diawasi
    • Mengawasi anak kecil
     • Melepas pengawasan terhadap anak kecil: 4:6, 17:34
    • Mengawasi orang bodoh/boros: 2:282, 4:5
 • Pengukuhan
  • Gadai-boreh
   • Disyariatkannya boreh: 2:283
  • Kafalah (menanggung)
   • Disyariatkannya kafalah: 12:72
 • Ganti-rugi
  • Ghashab (mengambil tanpa izin)
   • Sanksi ghashab: 4:30

  idx