Ibadah 

 • Bersuci
  • Keutamaan bersuci: 2:222
  • Membersihkan bejana (tempat) air
   • Bejana yang suci
    • Tempat air dari kulit: 16:80
  • Kebersihan pakaian
   • Membersihkan pakaian: 74:4
  • Kebersihan badan
   • Hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid
    • Hukum menyentuh dan membaca Al Quran bagi wanita haid: 56:79
  • Najis
 • Wudhu
  • Disyariatkannya wudhu
   • Dalil wudhu dalam Al Quran: 5:6
  • Hukum wudhu
   • Kewajiban wudhu
    • Wudhu untuk shalat: 5:6
  • Rukun wudhu
   • Membasuh muka: 5:6
   • Membasuh kedua tangan hingga siku: 5:6
   • Tertib: 5:6
   • Menyapu sebagian kepala: 5:6
   • Membasuh kedua kaki: 5:6
  • Yang membatalkan wudhu
   • Keluarnya sesuatu dari dua jalan
    • Buang air kecil dan besar: 4:43, 5:6
 • Mandi besar
  • Hukum mandi
   • Kewajiban mandi
    • Mandi karena junub (bersetubuh atau keluar air mani): 4:43, 5:6
  • Yang diharamkan dan diperbolehkan bagi orang yang junub
   • Hukum menyentuh dan membawa Al Quran: 56:79
   • Shalat orang yang junub: 5:6
 • Tayammum
  • Disyariatkannya tayammum
   • Dalil dari Al Quran: 4:43
  • Rukun tayammum
   • Mengusap muka dan dua tangan: 4:43, 5:6
  • Cara-cara tayammum: 4:43
  • Yang diperbolehkan bagi orang yang bertayammum
   • Tayammum bagi orang yang luka: 4:43
   • Tayammum bagi orang yang berhadas kecil: 4:43, 5:6
   • Tayammum bagi orang yang berhadas besar (junub): 4:43, 5:6
   • Tayammum dalam perjalanan: 4:43, 5:6
   • Tayammum di tempat tinggal: 4:43, 5:6
   • Tayammum bagi orang yang sakit: 4:43, 5:6
 • Shalat
 • Zakat
 • Puasa
  • Keutamaan puasa dan pahalanya
   • Menghapus dosa dengan puasa: 33:35
   • Orang yang berpuasa terhindar dari perbuatan maksiat: 2:183
  • Rukun-rukun puasa
   • Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa
    • Masa imsak (menahan diri): 2:187
    • Yang pertama diwajibkan dalam puasa adalah menahan diri: 2:187
  • Yang membatalkan puasa
   • Makan dan minum saat berpuasa: 2:187
   • Bersetubuh saat berpuasa: 2:187
  • Bulan Ramadhan
   • Keutamaan bulan Ramadhan
    • Al Quran diturunkan di bulan Ramadhan: 2:185, 97:1
   • Hukum puasa Ramadhan
    • Kebebasan puasa di bulan Ramadhan pada awal Islam: 2:184
    • Kewajiban puasa Ramadhan: 2:183, 2:185
    • Puasa Ramadhan-salah satu rukun Islam: 2:183
   • Penetapan bulan Ramadhan
    • Dengan melihat hilal (bulan sabit): 2:189
   • Hal yang disunnahkan dalam puasa
   • I'tikaf
    • Tempat I'tikaf: 2:187
    • Pekerjaan orang yang beri'tikaf
     • Bersetubuhnya orang yang beri'tikaf: 2:187
     • Puasanya orang yang beri'tikaf: 2:187
   • Berbuka puasa di bulan Ramadhan
    • Berbuka karena uzur
     • Berbukanya orang yang sudah lanjut usia: 2:184
     • Berbukanya orang yang sakit: 2:184, 2:185
     • Berbuka karena perjalanan jauh
  • Mengqadha puasa
   • Waktu qadha: 2:184, 2:185
   • Fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa: 2:184
 • Haji dan Umrah
 • Sumpah dan nazar
 • Zikir
 • Do'a
 • idx