Tiga Pilar Ilmu dalam menentukan 1 Syawal, 1 Ramadhan dan lain2.

Wahai Saudaraku ketahuilah Tiga Pilar Ilmu dalam menentukan 1 Syawal, 1 Ramadhan dan lain2 dan Sebelum kalian menggunakan hisab wujudul hilal dan inkanur-ru’yat yaitu:

  1. Ilmu Al-Qur’an dan Hadits (semua pasti tahu).

    Yunus ayat 5. Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak[669]. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

    [669]. Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah.
  2. ilmu falak digunakan untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal, perjalanan matahari termasuk perkiraan wahtu salat, gerhana bulan dan matahari, serta kedudukan bintang-bintang tsabitah dan sayyarah, galaksi dan lainnya.
  3. Ilmu geometri dan tringonometri yang berfungsi untuk memprediksi dan menentukan arah kiblat, serta berfungsi untuk mengetahui rotasi bumi dan membuat kompas yang berguna saat berlayar.

Selain 3 pilar juga di perlukan adanya Pemersatu Umat Islam di Dunia, bukan hanya Umat Islam di Indonesia.

Kalianlah para ulama, ormas2 dan lain2 yg selalu menunjukkan perbedaan2 dari keseharian, dimana kalianlah para pemimpin yang menanggung beban semua ini nanti di Akhirat pada saat di hisab.

Permanent link to this article: https://www.berilmu.com/blog/tiga-pilar-ilmu-dalam-menentukan-1-syawal-1-ramadhan-dan-lain2/

Leave a Reply