Tag: belajar hadis

Belajar Hadits

Pendahuluan Pengertian Hadits Sanad dan Matan Mengenal Ilmu Hadits

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.berilmu.com/blog/belajar-hadits/

Mengenal Ilmu Hadits

Definisi Musthola’ah Hadits HADITS ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, taqrir, dan sebagainya. ATSAR ialah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. TAQRIR ialah keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat di hadapan …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.berilmu.com/blog/mengenal-ilmu-hadits/

Pengertian Hadits

Hadits¬†adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam.¬†Hadits dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Qur’an, Ijma dan Qiyas, dimana dalam hal ini, kedudukan hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an. Ada banyak ulama periwayat hadits, namun yang sering dijadikan referensi hadits-haditsnya …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.berilmu.com/blog/pengertian-hadits/